ארכיון תגית: צ'ק בנקאי

צ'ק בנקאי / שיק בנקאי / המחאה בנקאית

צ'ק בנקאי הוא צ'ק הניתן על ידי הבנק והוא בטוח מבחינת מקבל הצ'ק כמעט כמו כסף מזומן (למעט מקרים בהם הבנק פושט את הרגל…).

בכדי לתת צק בנקאי כבטוחה – צריך הדייר לרכוש אותו מהבנק, כלומר – לבקש מהבנק שלו שינפיק לו צק בנקאי על שם בעל הנכס. סכום הכסף הרשום בצ'ק יורד באופן מיידי מחשבון נותן הצ'ק (הדייר) – גם אם מקבל הצק (בעל הנכס) לא נותן אותו לפדיון.
במידה והדייר מחזיר את הצ'ק לבנק, מוחזר הסכום לחשבונו.

ישנם מספר הבדלים מהותיים בין צק בנקאי לבין ערבות בנקאית: להמשיך לקרוא