ארכיון תגית: צ'ק בטחון

צ'ק בטחון או שטר חוב

ראשית חשוב להדגיש – לא צ'ק בטחון ולא שטר חוב לבדם מהווים ביטחון מספק כנגד השכרת דירתכם!

נקודת המוצא צריכה להיות שכבטחון ראשון, על משכיר הנכס לדאוג לקבלת ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי שגם אם הסכום המובטח בהם נמוך יותר מהסכום הרשום בשטר חוב או בשיק בטחון, הרי שהפדיון שלהם מיידי ואינו ניתן לביטול או לדחייה על ידי השוכר.

כקו בטחון שני, מומלץ להצטייד בשיק בטחון או בשטר חוב חזק (מומלץ לא להסתפק בניסוח של שטר חוב סטנדרטי כמו השטר שנמכר בעבר בדואר) בגיבוי 2 ערבים טובים.

2 הכלים הללו דומים מאוד ביכולתם ולהלן הפניה להסברים מפורטים על כל אחד מהם:

להסבר מפורט על צ'ק בטחון - לחצו כאן!

להסבר מפורט על שטר חוב או שטר בטחון – לחצו כאן!

צ'ק בטחון / שיק בטחון / צק ביטחון

צ'ק בטחון (או שיק ביטחון – תלוי איך אתם מאייתים את המילים) הוא צ'ק הניתן לבעל הנכס על ידי הדייר בנוסף לתשלומים השוטפים.

מטרת הצ'ק היא לשמש בטוחה כנגד נזקים העלולים להיג%

תשלומים, ערבויות ובטחונות

לא משנה כמה בדיקות תעשו לגבי עברם של הדיירים הפוטנציאלים, עדיין לא תוכלו להיות בטוחים כי משהוא בדרך לא ישתבש וכי לא יהיו כל בעיות בעתיד.

יחד עם זאת, ישנם כלים שונים המאפשרים לשמור, ברמות שונות של בטחון, על האינטרסים שלכם ולאפשר לכם גביה של כסף במקרים בהם הדייר שלכם מפסיק לשלם או מנסה להשתמט מהתחייבותו בחוזה.

בעל הנכס צריך לנסות להגן על עצמו בשלושה מישורים:

א. להבטיח כי להמשיך לקרוא