ארכיון תגית: ערבות בנקאית

ערבות בנקאית אוטונומית

ערבות בנקאית נחשבת לבטחון החזק ביותר (מלבד מזומן כמובן) שיכול לקבל משכיר דירה.

כאשר משכיר דירה מחזיק בכתב ערבות בנקאית, הוא מחזיק בעצם בהתחייבות של הבנק לשלם לו, לפי דרישתו,  את הסכום הרשום בכתב הערבות, וזאת ללא כל קשר להסכם השכירות עצמו!!

כאשר שוכר דירה מבקש מהבנק לתת ערבות בנקאית, סוגר הבנק את סכום הערבות מתוך חסכונות המבקש כך שלא ניתן למושכו, אך הכסף סגור בפקדון ונושא תשואה.

גם ערבות בנקאית וגם שיק בנקאי נחשבים לבטוחות חזקות, אך להמשיך לקרוא