ארכיון חודשי: אפריל 2011

על מי חלה אחריות תשלום הארנונה – מתוך Ynet

בעל דירה: הדייר לא שילם ארנונה, האחריות עליך?

האם משכיר הדירה אחראי לוודא שחשבון הארנונה רשום על שם הדייר? ואם הוא לא עושה זאת – האם עליו לשלם את המחיר?

מתוך Ynet

מקרה מוזר קרה לבעל דירה, שהשכיר אותה לדייר למשך מספר שנים, וכאשר הוא עזב, גילה בעל הדירה להפתעתו כי רובץ עליה חוב ארנונה של מספר שנים. בדיעבד הסתבר, שמיד לאחר החתימה על חוזה השכירות, בעל הדירה את שלח החוזה לעירייה, וזו אכן העבירה את חשבון הארנונה על שם הדייר. אולם בסוף השנה הראשונה, משלא נתקבל כל חוזה נוסף – החזירה העירייה מיוזמתה את החשבון על שם הבעלים.
הדייר, ששמח כמובן לגלות שהעירייה הפסיקה לחייב אותו בארנונה, הפסיק מיד לשלם. בעל הבית, שלא היה ער לשינוי השם, לא העלה בדעתו שהחשבון עבר על שמו, שכן חשבונות הארנונה המשיכו להישלח לכתובת הדירה, ולכן גם הוא לא שילם. כעת דורשת העירייה את החוב מהבעלים, בתוספת ריבית של 9% לשנה, ושולחת אותו לרדוף אחר הדייר ולתבוע אותו.
העירייה מצידה טענה, שמאחר שהחוזה היה לשנה בלבד, היא היתה רשאית בסוף השנה להחזיר את החשבון על שם הבעלים, שכן באחריותו היה לידע את העירייה על כל חידוש של החוזה. בעל הדירה טען מצידו, שכל עוד לא קיבלה העירייה הודעה על עזיבתו של הדייר – היה עליה להוסיף ולחייב את הדייר.

אז מי צודק? האם מוטל על בעל דירה מושכרת לשלוח מידי שנה את חוזה השכירות המתחדש ולוודא שחשבון הארנונה עדיין על שם הדייר? האם העירייה רשאית לשנות את שם המחזיק ללא שניתנה לה על כך הודעה בכתב? להמשיך לקרוא

חשיבות הסכם השכירות – כתבה מתוך Ynet

השוכר לא משלם דמי שכירות? זה בגלל החוזה

בעלי דירות נאלצים לפעמים להתמודד עם תופעות כמו שוכרים שמסרבים לפנות את הדירה בתום תקופת השכירות או אף מקרים קיצוניים של מכון ליווי שהוקם בתוך הנכס. חוזה שכירות מקיף יכול למזער תופעות אלו.

מתוך Ynet

בעלי דירות ברחבי ישראל שמעוניינים לשמור על הנכס היקר שברשותם ולהנות מהכנסה חודשית קבועה של דמי שכירות, נאלצים לעיתים להתמודד עם תופעה של שוכרים בלתי רצויים. שוכרים אלה מסבים לבעלי הדירות נזק רב שכן אינם משלמים דמי שכירות, מסרבים לפנות את הדירה בתום תקופת השכירות, עושים שימוש בנכס למטרות שאינן ראויות כגון הקמת מכון ליווי בדירה ואף במקרים מסוימים מבצעים מעשי ונדליזם בנכס.

 חוזה שכירות מקיף, שמאזן בין האינטרסים של המשכיר והשוכר ונותן ביטוי לנסיבות הייחודיות, נועד למזער מקרים אלה. הסכם משפטי מסוג זה, נועד להסדיר את מערכת היחסים החוזית שבין הצדדים ולשמש כמכשיר הרתעה, שיפחית מחלוקות שעלולות להביא לסכסוך משפטי. להמשיך לקרוא